مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی ۰/۳۷۳ ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۱۶ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۶ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


سرویس عادی نقره ای
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 25 67 67,000 لینک اعتبارسنجی این سرویس 528277
3Mb 1 ماهه 30 80 93,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 1 ماهه 42 113 107,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 67 180 134,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 1 ماهه 97 260 214,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
3Mb 3 ماهه 95 255 281,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 3 ماهه 125 335 321,600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 3 ماهه 185 496 402,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 265 710 643,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 6 ماهه 240 643 643,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 400 1072 804,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 530 1420 1,286,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 12 ماهه 510 1367 1,286,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 810 2171 1,608,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 1000 2680 2,572,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528293
سرویس عادی برنزی
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 8 21 33,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528276
3Mb 1 ماهه 10 27 46,900 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 1 ماهه 12 32 53,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 17 46 67,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 1 ماهه 27 72 107,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
3Mb 3 ماهه 22 59 140,700 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 3 ماهه 33 88 159,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 3 ماهه 50 134 201,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 80 214 321,600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 95 255 402,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 155 415 643,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 330 884 1,286,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
جشنواره تمدید
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 300 600 300,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528017
16Mb 3 ماهه 3,000 6,000 460,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 5,000 10,000 750,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 10,000 18,000 1,700,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 700 18760 700,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528279
8Mb 6 ماهه 500 1340 420,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 1000 2680 810,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
جشنواره جذب
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 1,000 2,000 280,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528020
8Mb 6 ماهه 3,000 8,000 510,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 8,000 14,000 1,200,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 400 1072 700,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528280
--> --> --> --> -->
حجم اضافه نقره ای
حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2G 5G 10,720 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528233
5G 13G 26,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
10G 27G 53.600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
20G 54G 107,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
30G 80G 80,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
50G 134G 268,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
--> --> --> --> -->
 • به کلیه سرویس های فوق 5درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • حجم سرویس های ۶،۳ و ۱۲ ماه به صورت ضریبی از حجم یک ماهه طبق جداول فوق که به صورت یک جا در سرویس مشترکین اعمال خواهد شد.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
 • در هر بسته،سقف تعرفه داده داخلی به میزان ۳۷درصد تعرفه داده بین الملل اعمال می شود.
 • در هر بسته،سقف تعرفه استفاده از پیام رسان های اجتماعی داخلی به میزان ۲۴.۸۷درصد تعرفه داده بین الملل اعمال می شود.

 • مبنای محاسبه تعرفه های فوق، بر اساس سطح خدمات (SLA) نقره ای و برنزی می باشد.
حجم اضافه برنزی
حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2G 5G 5,360 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528234
5G 13G 13,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
10G 27G 26.800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
20G 54G 53,600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
30G 80G 80,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
50G 134G 134,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
سطح خدمات سرویس های نقره ای سرویس های برنزی
SLA 99% 98%
 • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۶۰,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها، در صورت نیاز کاربر، مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۱۵,۰۰۰ تومان خواهد بود.
 • حجم تبادل ترافیک منصفانه ماهیانه، مشمول شرایط مصرف منصفانه طبق مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات خواهد شد. پس از اتمام این حجم، سرعت سرویس کاربر به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تا پایان دوره زمانی سرویس تغییر خواهد کرد که کاربر می تواند با خرید حجم اضافه به سرعت عادی سرویس خود بازگردد و یا سرویس دوره بعدی خود را زودتر از موعد خریداری نماید.
 • در صورت تمایل به خرید ترافیک اضافه، قیمت هر گیگابایت ترافیک ۲,۶۸۰ تومان خواهد بود که طبق جدول حجم اضافه ارائه میگردد و در صورت مصرف ترافیک داخلی، حجم خریداری شده به میزان ۰.۳۷۳ برابر حجم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد.
 • شایان ذکر است منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد. منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، گوگل و ....
 • شایان ذکر است ارائه حجم مصرفی در سرویس های عادی نقره ای و برنزی 3ماهه به بالا در جدول فوق بصورت یکجا در در هنگام اولین اتصال به سرویس خریداری شده به مشترک تعلق میگیرد.
 • باتوجه به قوانین سرویس ها، پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.
 • ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه می‌شود.
 • دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
  دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم